mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in: /www/include/connection.php on line 10


Gimnazjum w Szczyrzycu Gimnazjum Szczyrzyc.

HISTORIA SZKOLNICTWA W SZCZYRZYCU

1780 - zachowane dokumenty potwierdzające istnienie szkoły przy Klasztorze OO. Cystersów w Szczyrzycu.

1806 - Przygotowanie do otwarcia szkoły wyższego szczebla. 
Projekt aktu: Szkoły Głównej w Szczyrzycu. Był on wynikiem uznania nowosądeckiego Obwodu Szkolnego dla zakonu za wzorowe prowadzenie tej placówki oświatowej.

1813 - Z powodu bardzo skromnych warunków lokalowych Urząd Cyrkularny polecił przeznaczyć na szkołę inne pomieszczenie.

1866 - Postanie Czteroklasowej Szkoły Ludowej i nadanie jej nazwy przez Radę Szkolna Okręgową w Bochni.
Chociaż warunki lokalowe były bardzo skromne, lokal ten służył aż do roku

1867, kiedy to szkoła uległa reorganizacji, a liczba uczęszczających do niej
ucz. wzrosła do setki.

1875 r. - Odbyły się wybory do Rady Szkolnej Miejscowej, która do 1895 r. podlegała Radzie Okręgowej w Bochni.

1895 r. - Od tej pory po reorganizacji Galicji, Czteroklasowa Szkoła Ludowa podlegała nadzorowi powiatu limanowskiego, ale Rada Szkolna Okręgowa nadal miała swoją siedzibę w Bochni.

1873 - Notowany jest projekt aktu fundacyjnego publicznej szkoły ludowej czteroklasowej w Szczyrzycu.
1894 - Rada Szkolna Okręgowa zawiadamia Cystersów o zezwoleniu na otwarcie szkoły z pełną nazwą: Szkoła Ludowa Czteroklasowa Prywatna OO. Cystersów w Szczyrzycu.

1932 - Upaństwowienie szkoły i otrzymanie nazwy Publiczna Szkoła Czteroklasowa OO. Cystersów w Szczyrzycu

1934 - Podjęcie decyzji o budowie nowego budynku szkoły.
Powstaje Komitet Budowy Szkoły, jego przewodniczącym zostaje ks. Antonii Matejkiewicz. Klasztor odstąpił pod budowę 1 ha ziemi.

1.09.1937 - Rozpoczęcie zajęć w nowym tj. obecnym budynku szkoły.
W latach wojny budynek został zdewastowany przez stacjonujące w nim wojska niemieckie.
1940 - w okresie II wojny światowej Cystersi organizowali tajne nauczanie.
Od 1 lutego 1945 do sierpnia 1955 przy klasztorze istniało Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum OO. Cystersów z siedzibą w Janowicach-Dobroniów.

1945 - 1953 - Po wojnie budynek służył Szkole Podstawowej oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej o kierunku handlowym, krawieckim i mechanicznym.

1955 - Powstała Prywatna Szkoła Ogólnokształcąca stopnia licealnego
OO. Cystersów /działająca przy klasztorze /

1958 - Powstaje dwuletnia Szkoła Przysposobienia Rolniczego.

1971 - Przemianowano na Zasadniczą Szkołę Rolniczą

1977 - Ze względu na małą liczbę uczniów utworzono z dwóch szkół na terenie gminy jedną szkołę w Jodłowniku.

1986 - Przeniesienie Zasadniczej Szkoły Rolniczej z Jodłownika do Szczyrzyca.
Przemianowanie kierunku kształcenia na rolnik mechanizator.
Powstanie Technikum Rolniczego i Zasadniczej Szkoły Rolniczej.

1996 - Utworzenie Liceum Zawodowego o kierunku wiejskie gospodarstwo domowe z elementami agroturystyki.

1999 - Otwarcie liceum ogólnokształcącego.  Zespół Szkół Średnich.

1.09.1999 - Reforma oświaty przyniosła reorganizację szkolnictwa podstawowego, efektem której powstało Gimnazjum w Szczyrzycu. Pierwszym dyrektorem gimnazjum był mgr inż. Andrzej Marek.
W grudniu 2000 r. dyrektorem gimnazjum zostaje mgr Urszula Stokłosa, która sprawuje swój urząd do chwili obecnej.

1.09.2010 r. - Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2010/2011. Uroczystość poświęcnia sztandaru i nadanie imienia Jana Pawła II Gimnazjum w Szczyrzycu.

1.09.2013 r. - Powstaje Zespół Szkół Publicznych w Szczyrzycu, w skład którego wchodzą;
- Państwowe Przedszkole w Szczyrzycu,
- Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Szczyrzycu,
- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczyrzycu.
Dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych w Szczyrzycu zostaje mgr Urszula Stokłosa.

1.09.2017 r. - Postaje Zespół Szkolno Przedszkolny w Szczyrzycu w skład, którego wchodzą;
​- Państwowe Przedszkole w Szczyrzycu,
​- Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Szczyrzycu od I - VIII klasy
​- oraz klasa II, III gimnazjum.
Dyrektorem Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Szczyrzycu zostaje
mgr Urszula Stokłosa

                                                             Opracowała: Bogusława Macko

Wyszukiwarka

Rodziny szkół Jana Pawła II
icim

Certyfikat:

gimnazjum Szczyrzyc

Polecamy:

Intellect.pl
copyright © Gimnazjum Szczyrzyc - administracja serwisu B. Macko Realizacja: Agencja interaktywna Intellect