mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in: /www/include/connection.php on line 10


Gimnazjum w Szczyrzycu Gimnazjum Szczyrzyc.

Beskidzka Podkówecka

VII Festiwal Zespołów Regionalnych Beskidu Wyspowego 17.IX.2017 r.

Na scenie ponad 300 artystów małych i dużych. Święto folkloru Beskidu Wyspowego "Beskidzka Podkówecka" zakończyło się w minioną niedziele w Mszanie Dolnej. W festiwalu brał udział nasz dziecięcy zespół regionalny Mali Szczyrzycanie ze Szczyrzyca.Dzieci i młodzież naszej szkoły sopisała się na medal ,zwyciężając w kategorii zespołów dziecięcych i młodzieżowych z całego obszaru  Beskidu Wyspowego.Poniżej protokól komisji :

,,PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Komisji Artystycznej, oceniającej VII Festiwal Zespołów Regionalnych Beskidu Wyspowego „Beskidzka Podkówecka”, który odbył się w dniu 17 września 2017 roku w Mszanie Dolnej.

Z posiedzenia Komisji Artystycznej, oceniającej VII Festiwal Zespołów Regionalnych Beskidu Wyspowego „Beskidzka Podkówecka”, który odbył się w dniu 17 września 2017 roku w Mszanie Dolnej. 

Komisja w składzie:

1.Marek Harbaczewski – choreograf

2.Benedykt Kafel – etnograf

3.Piotr Lulek – regionalista, muzyk

po obejrzeniu i gruntownej ocenie 11 zespołów (w tym 5 dziecięcych i 6 dorosłych):

1.„Mali Szczyrzycanie” ze Szczyrzyca

2.„Mali Węglowianie” z Węglówki

3.„Prymni” z Ponic

4.„Mali Olszowianie” z Olszówki

5.„Cyrniawa” z Krzeczowa

6.„Łąkta” z Łąkty

7.„Kijom Worci” z Pisarzowej

8.„Dolina Słomki” z Przyszowej

9.„Gorce” z Kamienicy

10.„Przyszowianie” z Przyszowej

11.„Jurkowianie” z Jurkowa

postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:

 Kategoria dziecięca:

- dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 500,00 zł (pięćset złotych) oraz nagrody specjalne po 500,00 zł (pięćset złotych) ufundowane przez firmę „Usługi Transportowe Antoni Porębski” otrzymują zespoły:

„Mali Szczyrzycanie” ze Szczyrzyca

„Prymni” z Ponic

- dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 400,00 zł (czterysta złotych) oraz nagrody specjalne po 500,00 zł (pięćset złotych) ufundowane przez Kancelarię Notarialną Czesława Szynalika otrzymują zespoły:

„Mali Olszowianie” z Olszówki

„Cyrniawa” z Krzeczowa

- III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 400,00 zł (czterystu złotych) otrzymuje zespół:

„Mali Węglowianie” z Węglówki

Tegoroczny Festiwal reprezentował wysoki i wyrównany poziom artystyczno-merytoryczny, komisja widzi potrzebę kontunuowania w/w Festiwalu w środowisku regionalnym i lokalnym w latach następnych.

Komisja wyraża wdzięczność władzom Miasta Mszana Dolna na czele z Burmistrzem Józefem Kowalczykiem za przychylny stosunek do imprezy, pomoc finansową i organizacyjną. Panu Czesławowi Szynalikowi i Forum Gmin Beskidu Wyspowego za kontynuację Festiwalu. Dziękujemy Dyrektorowi MOK Piotrowi Armatysowi i wszystkim pracownikom za przygotowanie i przeprowadzenie Festiwalu, a w szczególności zespołom regionalnym i licznie zgromadzonej widowni.”

Link imprezy

Zdjęcita>>>

« powrót
AA
2017-09-20Galeria

brak

brak


Wyszukiwarka

Rodziny szkół Jana Pawła II
icim

Certyfikat:

gimnazjum Szczyrzyc

Polecamy:

Intellect.pl
copyright © Gimnazjum Szczyrzyc - administracja serwisu B. Macko Realizacja: Intellect.pl